ประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด

ประเพณีตักบาตรพระร้อย คือ การทำบุญตักบาตรประจำปีของวัดไทยเจริญ จังหวัดนนทบุรี

“เมื่อครั้งสมัยโบราณกาล วัดไทยเจริญยังไม่มีพระพุทธรูป เจ้าอาวาสจึงได้บอกบุญให้ชาวบ้านนำทองเหลืองมาบริจาคเพื่อหล่อเป็นองค์พระ เมื่อได้แผ่นทองเหลืองแล้วก็นิมนต์พระเกจิอาจารย์ จำนวน ๑๐๘ รูป สวดปลุกเสกและจารึกอักขระอาคมลงในแผ่นทองเหลือง แล้วจึงนำแผ่นทองเหลืองนั้นมาหลอมเป็นองค์พระ และตั้งชื่อว่า “พระพุทธอาคม

ครั้นพระพุทธอาคมได้สร้างเสร็จซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๔๖๖ ทางวัดและชาวบ้านจึงได้จัดงานฉลองและทำบุญตักบาตร เรียกว่า วันทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด เหตุผลที่เรียกว่าวันทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด ก็เนื่องมาจากจำนวนพระเกจิอาจารย์ทั้ง ๑๐๘ องค์ ที่มาปลุกเสกและจารึกอักขระอาคมลงในแผ่นทองเหลือง

พิธีกรรมของการทำบุญตักบาตรพระร้อยนี้จะเริ่มตั้งแต่วันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยมีการแห่หลวงพ่อพุทธอาคมไปตามลำคลองหน้าวัดไทยเจริญ และนำกลับมาให้ประชาชนได้นมัสการปิดทองที่วัด ส่วนในวันแรม ๘ ค่ะ เดือน ๑๒ ก็จะมีการทำบุญตักบาตร

 

1024x300 ตักบาตรพระ 108

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด