ประเพณีตักบาตรทางน้ำ

การจัดงานประเพณีตักบาตรทางน้ำเทศกาลออกพรรษา เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอญ นครปากเกร็ดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทย และชาวมอญไว้ได้อย่างลงตัว เป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธ จะร่วมกันทำบุญในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นประจำทุกปี  ในอดีตชาวมอญ จะตกแต่งเรือสำหรับให้พระภิกษุ และลูกศิษย์พายเรือไปรับบิณฑบาตตามบ้านเรือน ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เช้าตรู่เป็นต้นไป เรือแต่ละลำจะมีขนาดใหญ่ จุลูกศิษย์ได้หลายคน
เหล่าฝีพายจะร้องลำนำขับกล่อมดังไปทั่วท้องน้ำ สนุกสนานครึกครื้น บางวัดอยู่ไกลลูกศิษย์ต้องพายเรือแข่งขัน และร้องเพลงกันมาตลอดทาง พระจากวัดต่างๆ ลงเรือเพื่อไปรับบิณฑบาต ตามบ้านตลอดลำน้ำ จนครบทุกหมู่บ้านแล้วจึงกลับวัด ปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ด ได้สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำ  มีการประกวดตกแต่งเรือสวยงาม จัดสถานที่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด  ท่าเรือวัดปรมัย วัดเกาะพญาเจ่ง วัดเตย ท่าเรือลพชัย ให้ประชาชนได้ใส่บาตรในเทศกาลออกพรรษา การแสดงวัฒนธรรมไทย – มอญ  และการประกวดเรือรับบิณฑบาต  เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอญ อันเก่าแก่และดีงาม อนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลัง ได้สืบสานประเพณีนี้ต่อไป

 

1024x300 ตักบาตรทางน้ำ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประเพณีตักบาตรทางน้ำ