ประเพณีชอนธูป

ประเพณีที่ชาวไทยรามัญจัดขึ้นในวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ได้แก่ ประเพณีชอนธูป-ตักบาตรธูป วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด แต่เดิมมาเน้นถวายเฉพาะธูปเป็นหลัก ต่อมาภายหลังได้ถวายดอกไม้ และเทียนเพิ่มขึ้นชนรุ่นหลังจึงเรียกว่าตักบาตรดอกไม้ 1024x300 ชอนธูปวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ดและวัดสโมสร (วัดหม่อมแช่ม) อำเภอไทรน้อย ดอกไม้ที่นำมาตักบาตรส่วนมากคือ “ดอกกล้วยไม้” หลากหลายสี เนื่องจากในท้องที่จังหวัดนนทบุรีมีการประกอบอาชีพการทำสวนไม้ดอกประเภทกล้วยไม้เป็นจำนวนมากจุดมุ่งหมายของประเพณีชอนธูปของชาวไทยรามัญ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทวโลก พุทธศาสนิกชนชาวเมืองสังกัสสะและเมืองอื่น ๆ ได้นำดอกไม้และเครื่องสักการบูชามาเฝ้ารอตักบาตรพระพุทธองค์ และร่วมกันเฉลิมฉลอง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประเพณีชอนธูป