วัดกู้

วัดกู้

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ด้วยเป็นที่ตั้งของพระตำหนัก“พระนางเรือล่ม”ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ.2295 เดิมชื่อ“วัดหลังสวน”ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2423 เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระมเหสีในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มสิ้นพระชนม์บริเวณหน้าวัดแห่งนี้ ขณะกำลังตามเสด็จพระราชดำเนินไปมาพระราชวังบางปะอินทางชลมารค พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์โสภางคทัศนิยลักษณ์อรรควรราชกุมารี พระราชธิดา และสมเด็จเจ้าฟ้าในพระครรภ์ และได้มีการกู้พระศพและซากเรือขึ้นที่วัดนี้ ชาวบ้านจึงได้เรียกขานชื่อวัดนี้ว่า“วัดกู้”บ้างก็เรียก“วัดพระนางเรือล่ม”นับแต่นั้นมา จากนั้นชาวบ้านได้สร้างตำหนัก“พระนางเรือล่ม”ขึ้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจำลองแบบจากศาลาจตุรมุขของพระราชวังบางปะอิน ภายในประดิษฐานพระบรมรูปเท่าพระองค์จริงประทับยืน ปัจจุบันมีผู้นิยมเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่นิยมนำมาถวายพระองค์ท่าน คือ กล้วยเผา มะพร้าวอ่อน และพวงมาลัยมะลิสด

ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่อันดับสองของจังหวัดนนทบุรี ความยาว 21 วา 2 ศอก องค์พระเป็นสีขาวทั้งองค์ พระพักตร์เรียวยาว ลักษณะอมยิ้มเล็กน้อย มีลักษณะพิเศษ คือ มีพระอุณาโลมตรงกลางระหว่างคิ้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่เปิดโล่ง ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด

ส่วนด้านหลังของพระนอนองค์ใหญ่นี้ เป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่ล่มซึ่งชาวบ้านได้กู้เรือมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้ นอกจากนั้นภายในโบสถ์หลังเก่ายังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบมอญซึ่งเขียนขึ้นด้วยสีน้ำมันให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย

 

แผนที่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดกู้