วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมา คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้มอบหมายให้ พระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ และ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เป็นประธานที่ปรึกษาการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์

โดยเปิดให้พุทธบริษัทไทย จีน ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสดังกล่าว โดยมี นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้ดำเนินการขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัดฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ ทรงมีพระบรมราชานุญาต

ซึ่งในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ปัจจุบันได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า 12 ปี (2539-2551) ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่างๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวปรัชญา และคติธรรมทางพระพุทธศาสนา จีนนิกายฝ่ายมหายาน อันประกอบด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า, วิหารบูรพาจารย์, ห้องปฏิบัติธรรม, ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากแคราย ใช้ถนนงามวงศ์วาน ตรงมาจนถึงสี่แยกบางพลู เลี้ยวขวาเข้าเมืองบางบัวทอง จากนั้นจะมีป้ายบอกเมื่อถึงวัดฯ จากปิ่นเกล้า บางแค ใช้ถนนกาญจนาภิเษกตรงมาทางบางปะอิน ก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา ให้กลับรถใต้สะพานแล้วเลี้ยวเข้าซอยวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ จะมีป้ายบอกทางมาวัดฯ

รถโดยสารประจำทาง 127 บางบัวทอง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 134,ปอ.134 บางบัวทอง หมอชิต2 (ลงที่สี่แยกบางพลูแล้วต่อรถ 1024 หรือ 1003) ปอ.177 วงกลมบางบัวทอง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 337 นนทบุรี ปทุมธานี 364 บางบัวทอง นพวงศ์ 388,ปอ.388 ปากเกร็ด ศาลายา (ลงที่บางใหญ่ซิตี้แล้วต่อรถ ปอ.177 หรือ 127) ปอ.516 บางบัวทอง เทเวศร์ (ลงที่บางใหญ่ซิตี้แล้วต่อรถ ปอ.177 หรือ 127) ปอ.528 ไทรน้อย แยกพระราม 9 (ลงที่สี่แยกบางพลูแล้วต่อรถ 1024 หรือ 1003) 680,ปอ.680 รังสิต บางใหญ่ (ลงที่บางใหญ่ซิตี้แล้วต่อรถ ปอ.177 หรือ 127) 1003 บางบัวทอง ท่าน้ำนนทบุรี 1024,1024B บางบัวทอง สะพานพระราม 5 รถตู้ปรับอากาศ บางบัวทอง พระปิ่นเกล้า รถตู้ปรับอากาศ บางบัวทอง พงษ์เพชร รถตู้ปรับอากาศ บางบัวทอง งามวงศ์วาน รถตู้ปรับอากาศ บางบัวทอง สีลม รถตู้ปรับอากาศ บางบัวทอง จตุจักร รถตู้ปรับอากาศ บางบัวทอง จตุจักร รถตู้ปรับอากาศ บางบัวทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รถตู้ปรับอากาศ บางใหญ่ซิตี้ บางแค (ลงที่บางใหญ่ซิตี้แล้วต่อรถ ปอ.177 หรือ 127)18, 69, ปอ.69, 203, ปอ.203, รถตู้ปรับอากาศที่มาถึงท่าอิฐ ลงที่สี่แยกท่าอิฐ แล้วต่อรถ ปอ.177 หรือ 1024 รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีปลายทางหมอชิต

แล้วต่อรถ 134, ปอ.134, ปอ.177

 

 

แผนที่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2