ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

บริเวณท่าน้ำนนทบุรี มีอาคารไม้สักสองชั้นขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่แม้ผ่านเวลามาหลายยุคหลายสมัย

แต่ยังคงเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ความงดงามที่ดึงดูดใจให้นักเดินทางต้องแวะมาชม

อาคารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 5 ตั้งใจให้เป็นโรงเรียนกฎหมาย แต่เกิดอุปสรรคบางประการ ปีต่อมาจึงเปิดเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย ตามรูปแบบคิงส์คอลเลจ (King’s College) ประเทศอังกฤษ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เมื่อถึงกาลสิ้นสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ.2468 ราชวิทยาลัยที่เปิดสอนได้เพียง 14 ปี จึงถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งต่อมาคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย อาคารหลังนี้ร้างไปชั่วขณะ ต่อมากลายเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ พ.ศ.2471-2535 จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ขอใช้เป็นวิทยาลัยมหาดไทยนาน 16 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2552 เทศบาลนครนนทบุรีได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารส่วนหน้าเป็น“พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี”เล่าขานเรื่องราวของชาวนนท์และประวัติของ

จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่จัดแสดงมีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นล่างแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ที่บอกเล่าถึงประวัติของอาคารไม้สักสองชั้นนี้ในรูปแบบหุ่นจำลองอาคารและป้ายนิทรรศการแสดงประวัติพร้อมภาพถ่ายเก่า ตลอดจนประวัติของชาวนนทบุรี บุคคลสำคัญของจังหวัด ส่วนชั้นบนเป็นห้องสำหรับเล่าเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองนนท์ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำ ไปจนถึงการแสดงเส้นทางการค้าเครื่องปั้นดินเผาในอดีตซึ่งมีต้นทางที่เกาะเกร็ดเป็นสำคัญ

ปัจจุบันตัวอาคารศาลากลางหลังเก่าทาสีฟ้าอ่อน ประตูหน้าต่างทาสีไข่ไก่ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูก ประดับงานไม้ฉลุลายวิจิตร ส่วนด้านหน้าอาคารเป็นสถานที่พักผ่อนไว้ชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา

แผนที่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)