เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ด

ชวนนั่งเรือข้ามฟากไปเที่ยวเกาะเกร็ด เกาะใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเจดีย์เอียงเป็นสัญลักษณ์ สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวมอญ และแวะชมเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเกาะเกร็ดเป็นเพียงปลายแหลมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แต่หลังจากมีการขุดคลองลัดเกร็ดน้อยเมื่อปี พ.ศ.2265 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินปลายแหลมแห่งนี้ก็กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ เดิมเรียกว่า“เกาะศาลากุน”เป็นเกาะที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานได้จากวัดวาอารามต่างๆ บนเกาะส่วนใหญ่เป็นศิลปะในสมัยอยุธยาและคงถูกทิ้งร้างไปในสมัยกรุงแตกแต่หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอพยพมาอยู่บนเกาะแห่งนี้เมื่อราว 200 ปีก่อน และอีกครั้งหนึ่งในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้นแล้ว เกาะศาลากุนจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบล และเรียกชื่อ

ตามภาษามอญว่า “เกาะเกร็ด” ซึ่งคำว่าเกร็ด หรือ เตร็จ หมายถึงลำน้ำเล็กๆ ที่ขุดเชื่อมลำน้ำใหญ่บนเกาะเกร็ดมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารเป็นวัดสำคัญบนเกาะเกร็ด เดิมเรียกกันว่า “วัดปากอ่าว” สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นหลังจากมีการขุดคลองลัดเกร็ดและได้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดปรมัยยิกาวาส”

เข้าวัดปรมัยยิกาวาส แล้วก็อย่าลืมไปไหว้พระมหารามัญเจดีย์ เจดีย์รูปทรงแบบมอญ สีขาวสะอาดตา ซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ และชมเจดีย์มุเตาเอียงอยู่ริมน้ำ ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในของวัด เพื่อสัมผัสความงามเอกลักษณ์ของศิลปะมอญอีกแห่งที่น่าแวะคือ ย่านผลิตเครื่องปั้นดินเผามอญที่เรียกกว่า “กวานอาม่าน” มีพิพิธภัณฑ์และเตาเผาให้ชมขั้นตอนการขึ้นรูปและการแกะสลักฝีมือปราณีตงดงาม

มาที่นี่แล้วอย่าลืมชิมขนมพื้นเมืองของชาวมอญ อย่างข้าวแช่ ขนมหันตรา ทอดมันหน่อกะลา รวมไปถึงช้อปสินค้าหัตถกรรมอย่างเครื่องปั้นดินเผากลับบ้านไปเป็นที่ระลึก

 

แผนที่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกาะเกร็ด