สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน)

การปั้นเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นอาชีพชาวมอญ มาตั้งแต่ ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่างเกาะเกร็ด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก หรือที่เรียกในปัจจุบัน ว่า “หม้อลายวิจิตร” ที่มีสัดส่วนและการตกแต่งงดงาม และมีมาตั้งแต่สมัย กรุงธนบุรี นับเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ลวดลาย

ตลาดเก่าท่าน้ำนนท์

เป็นสถานที่พักผ่อนริมน้ำยามเย็นของใครหลายๆ คนด้วยเช่นกัน พอแดดร่มลมตกผู้คนจำนวนไม่น้อยมักจะมานั่งพักผ่อน บ้างก็นั่งชมพระอาทิตย์ตกริมน้ำ บ้างก็มานั่งคุยนั่งเล่น บ้างก็ออกกำลังกายยามเย็น หรือถ้าใครจะมาหาของกินอร่อยๆ ที่นี่ก็ถือเป็นแหล่งรวมของกินนานาชนิดเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วท่าน้ำนนท์ยังมีของอร่อยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกาเหลาเมืองนนท์ เป็ดพะโล้ข้างโรงรับจำนำ ร้านแม่ไน้ขนมไข่ ข้าวหมูแดงข้างโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หมูสะเต๊ะตลาดเทศบาล

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2

โดยเปิดให้พุทธบริษัทไทย จีน ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสดังกล่าว โดยมี นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้ดำเนินการขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัดฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ซึ่งในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

ณ บริเวณนิวาสสถานเดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้ง 3 พระองค์ และพระราชทานนามว่า “วัดเฉลิมพระเกียรติ” แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงแก้ว และป้อมปราการทั้งสี่มุมดูสง่างดงาม

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานที่ตั้ง หนองปรือใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุได้ 80 พรรษา โดยกำหนดการจัดสร้าง เขตการศึกษาละ

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

เพื่อเป็นที่พักผ่อนของประชาชน และเป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้น้ำ ไม้ชายน้ำ พืชสวน และสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 05.30 – 18.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม อาคารที่เป็นจุดเด่น คือ วิมานสราญนวมินทร์ เป็นพลับพลาโถงเครื่องยอดแหลม

12