แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งหมด

ตลาดน้ำไทรน้อย

นอกจากนี้ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชาวนนทบุรี ที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งคลอง ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู่ตลาดน้ำไทรน้อย ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาเป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้ หลายชนิดที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายริมฝั่งคลอง มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัยและราคาเป็นกันเอง สามารถเลือกซื้อเลือกหาตามต้องการ อาหารพื้นบ้าน อาหารจากหน่อกะลา อาทิ ทอดมันหน่อกะลา

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

ตลาดน้ำวัดตะเคียน ถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 โดยหลวงปู่แย้ม ได้มาทำพิธีเปิดพร้อมได้พรมน้ำมนต์ให้กับเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่เตรียมตัวมาพายเรือค้าขายอยู่บริเวณตลาดน้ำวัดตะเคียนแห่งนี้ ด้วยแนวความคิดที่ต้องการพลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนในอดีตให้กับคนรุ่นใหม่ได้สัมผัส และท่านต้องการที่จะใช้พื้นที่บริเวณลำคลองแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน ที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ให้สามารถทำมาหากินได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการนำพืชผักต่างๆ ที่ปลูกกันเอง รวมถึงของกินที่หลากหลาย

วัดปราสาท

เครื่องบนเป็นไม้สักประดับด้วยรวยมอญ (ตัวไม้แกะสลักที่ทอดตัวลงมาบนหัวแปตอนหน้าจั่ว เป็นศิลปะมอญ) ตรงหุ่นนก (สามเหลี่ยม ข้างรวยมอญ) เป็นรูปราชสีห์และคชสีห์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นโบสถ์แบบมหาอุดไม่มีการเจาะฝาผนังเลยฐานพระอุโบสถเป็นแบบตกท้องช้างหรือท้องสำเภา (การสร้างโบสถ์แบบตกท้องช้างนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางสถาปัตยกรรม คือเมื่ออากาศร้อน ความร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นจะพัดเขแทนที่ได้สะดวก) ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานและพระสาวก มีภาพจิตรกรรมเขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยฝีมือของสกุลช่างชั้นสูงนนทบุรี เรียกว่าทศชาติชาดก

วัดกู้

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ.2295 เดิมชื่อ“วัดหลังสวน”ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2423 เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระมเหสีในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มสิ้นพระชนม์บริเวณหน้าวัดแห่งนี้ ขณะกำลังตามเสด็จพระราชดำเนินไปมาพระราชวังบางปะอินทางชลมารค พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์โสภางคทัศนิยลักษณ์อรรควรราชกุมารี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

อาคารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 5 ตั้งใจให้เป็นโรงเรียนกฎหมาย แต่เกิดอุปสรรคบางประการ ปีต่อมาจึงเปิดเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย ตามรูปแบบคิงส์คอลเลจ (King’s College) ประเทศอังกฤษ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เมื่อถึงกาลสิ้นสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี

เกาะเกร็ด

แต่หลังจากมีการขุดคลองลัดเกร็ดน้อยเมื่อปี พ.ศ.2265 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินปลายแหลมแห่งนี้ก็กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ เดิมเรียกว่า“เกาะศาลากุน”เป็นเกาะที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานได้จากวัดวาอารามต่างๆ บนเกาะส่วนใหญ่เป็นศิลปะในสมัยอยุธยาและคงถูกทิ้งร้างไปในสมัยกรุงแตกแต่หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอพยพมาอยู่บนเกาะแห่งนี้เมื่อราว 200 ปีก่อน และอีกครั้งหนึ่งในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 3